“เราคือผู้ให้บริการ IT OUTSOURCE ระดับมาตรฐานสากล”

บริษัท โปรวัน ไอที จำกัด

ITSERV Online

“เราคือผู้ให้บริการ IT OUTSOURCE

ระดับมาตรฐานสากล”

 ITSERV Online มีประสบการณ์ทางด้าน IT Service มาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าได้อย่างทันท่วงที รวมถึงทีมงานสำรองที่คุณสามารถมั่นใจได้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เพื่อให้วันทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดความพึงพอใจตามหลักมาตรฐาน ISO 9001

IT Outsource

คือบริการจัดส่งเจ้าหน้าที่ด้านไอทีในตำแหน่งต่างๆ เช่น IT Support, Helpdesk ตลอดจน System Engineer ไปให้บริการประจำกับลูกค้าที่มีความต้องการให้เจ้าหน้าที่ตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นแบบทันท่วงทีลูกค้าสามารถกำหนดขอบเขตงานได้ตามที่ต้องการ รวมถึงสามารถควบคุมงบประมาณที่เหมาะสมสำหรับงาน IT Service ภายในองค์กรได้อย่างชัดเจน คุ้มค่าในระยะยาว เหมาะสมและคุ้มค่าในการบริหารงานอย่างมีระบบมาตรฐาน

Maintenance

คือ บริการออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์, เน็ตเวิร์ค, server, FortiGate โดยเราให้คำปรึกษและวางแผนด้านการวางระบบเน็ตเวิร์คใหม่หรือระบบเดิมที่ลูกค้ามีอยู่ ด้านระบบสำรองข้อมูล ด้านระบบ security system เป็นต้น IT Solution ทางบริษัทเรามีความเชี่ยวชาญด้านWindows server, FortiGate, ระบบ Wireless, การเดินสาย LAN ให้กับลูกค้าองค์กรทุกระดับ

IT Solutions

คือบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ให้แก่ลูกค้า โดยอาศัยการ Remote Desktop, Team Viewer, ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตลอดจนการจัดส่งเจ้าหน้าไอที สำหรับ On-site เพื่อแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ให้กับลูกค้า, การ Preventive Maintenance (PM) ประจำเดือน ซึ่งลูกค้าสามารถกำหนดขอบเขตสำหรับงานบริการได้เองตามจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการให้เราดูแล บริการนี้เหมาะกับลูกค้า SME ซึ่งไม่ต้องการจ้างพนักงานไอทีประจำสำนักงาน

เพราะระบบไอทีคือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ

 Maintenance

IT Solutions

IT Outsourcing​

เราคือผู้ให้บริการด้านการออกแบบ ติดตั้ง วางระบบ รวมถึงบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ IT Outsource โดยทีมงานมืออาชีพ และด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 25 ปี ในวงการไอที เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง สู่มาตรฐานสากล เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจว่าสามารถตอบสนองต่อความต้องการ ของลูกค้าได้อย่างครบวงจร และมีประสิทธิภาพสูงสุดตามนโยบายคุณภาพของเรา

   “บริการคุณภาพ ประทับใจลูกค้า พัฒนาต่อเนื่อง”

โทรเลยครับ 081-555-4423 itserv.online